Home Actueel Publicaties Over Visitor Studies Onderwijs Onderzoek Archief Links

Home


Bezoekersstromen veroorzaken allerlei effecten; gewenste en ongewenste. Het lectoraat Visitor Studies (VS) benadert deze effecten vanuit een kwalitatieve, multidisciplinaire invalshoek en richt zich op de analyse, het genereren en beheren van gewenste effecten van bezoekersstromen met behulp van de binding, beleving en verleiding van bezoekers.

Twee onderzoekslijnen staan centraal:

  • Bezoekers en erfgoed
  • Bezoekers en de kust

In de eerste onderzoekslijn  "Bezoekers en erfgoed", komen onderwerpen aan de orde als de rollen van erfgoed binnen toerisme, het vermarkten van erfgoed en de betekenissen van erfgoed voor bezoerkers en gebruikers (waaronder bewoners). De tweede onderzoekslijn van het lectoraat, "Bezoekers en de kust", onderzoekt en analyseert de relatie van de kust met het toerisme en de betekenis daarvan voor bezoekers en gebruikers van het kustgebied. Het lectoraat Visitor Studies ontwikkelt onderwijs, doet onderzoek en geeft adviezen binnen de genoemde vakgebieden.

Voor meer informatie, zie beleidsdocument "Visitor Studies: Evenwicht tussen bestemming, bezoeker en gebruiker".

Uitgebreide informatie over de activiteiten en publicaties van lectoraat Visitor Studies vindt u hier:

rapportage 2008

rapportage 2009

rapportage 2010

 
Nieuws
Presentation paper Heritage Conference 2011 in Amman, Jordan
Publicatie: Reverse Archaeology in de lift
Het nieuwe werken: Pretpark voor werkenden
Alle nieuwsberichten
Powered by NHTV Breda